Girişim

SPK, Midas’a Yaklaşık 27.8 Milyon TL Ceza Verdi

Midas Menkul Değerler A.Ş. için yapılan incelemeler tamamlandı ve yeni bir bülten yayınlandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Midas‘a 27.8 Milyon TL‘ye yaklaşan bir ceza verdi.

Midas, en yüksek cezayı, yedekleme sisteminin mevzuata uygun olmaması nedeniyle aldı. Görüntülü görüşme yapılmadan uzaktan kimlik tespiti yapması ve müşterilere uygunluk testi yapmaması nedeniyle de 9 milyon TL ceza verildi.

Midas Neden Ceza Aldı?

Neden Olan EylemCeza Tutarı
Aracı Kurumun emir iletim
sistemine ilişkin sistem
yedeğinin mevzuattaki şartları
sağlamaması
5.833.734 TL
Aracı Kurumun bilgi sistem
altyapısında muhtelif tarihlerde
aksaklıklar ortaya çıkması
1.944.578 TL
Aracı Kurum tarafından adres
teyidi gerçekleştirilmeksizin
sözleşme ilişkisi kurularak
müşterilere hesap açılması ve
işlem yaptırılması
3.000.000 TL
Aracı Kurum tarafından uzaktan
kimlik tespiti yöntemi ile hesap
açarken yapılması zorunlu
görüntülü görüşme
gerçekleştirilmeksizin sözleşme
ilişkisi kurularak müşterilere
hesap açılması ve işlem
yaptırılması
4.500.000 TL
Aracı Kurum tarafından uzaktan
kimlik tespiti ile gerçekleştirilen
hesap açılışlarında mevzuata
uygun olmayan belgelerin kabul
edilmesi
1.500.000 TL
Aracı Kurum tarafından uzaktan
kimlik tespiti ile gerçekleştirilen
hesap açılışlarında NFC (Yakın
alan iletişimi) teknolojisini
kullanma yükümlülüğünün
yerine getirilmemesi
1.000.000 TL
Aracı Kurumun müşterilerine
uygunluk testi gerçekleştirme
yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olması
4.500.000 TL
Aracı Kurumun zaman damgası
kullanımında mevzuata aykırı
davranılması
1.500.000 TL
Aracı Kurumun sosyal medya
hesapları aracılığıyla yaptığı
paylaşım ve açıklamalarda
mevzuata aykırı davranılması
3.000.000 TL
Aracı Kurumun iç kontrol
sisteminde aksaklıklar tespit
edilmesi
1.000.000 TL
27.778.312 TL

Yorum Yaz